OPIS ZAWODÓW


NATUROPATA (NATUROTERAPEUTA)

Nazwa: Naturopata

Kod: 323009
Synteza:

Stosuje niekonwencjonalne naturalne metody terapii i leczenia takie jak: ziołolecznictwo, arteterapię, diety, akupunkturę, akupresurę, hydroterapię, irydologię, i inne w połączeniu z praktykami klasycznej medycyny;
udziela porad dotyczących higieny życia, zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej;
poprawia jakość życia pacjentów i promuje zdrowy styl życia.

Zadania zawodowe:

nawiązywanie kontaktu z pacjentem w celu określenia rodzaju dolegliwości i celu wizyty;
określanie bilansu energii życiowej na podstawie badań np. tęczówki oka (irydologia);
układanie indywidualnego programu terapii;
udzielanie porad dotyczących zachowania odpowiedniej higieny życia, stosowania odpowiedniej diety i ćwiczeń fizycznych;
stosowanie określonej, wybranej metody terapii np. akupunktury, akupresury, aromatoterapii, arteterapii, koloroterapii i innych;
prowadzenie dokumentacji zabiegów;
prowadzenie warsztatów, treningów i zajęć grupowych z dziećmi i młodzieżą pobudzających kreatywność, świadomość wartości itp.;
przeprowadzanie konsultacji dla lekarzy medycyny oraz innych specjalistów medycyny niekonwencjonalnych;
prowadzenie działalności profilaktycznej;
promowanie zdrowego stylu życia w mediach;
doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności.

Dodatkowe zadania zawodowe:

prowadzenie zajęć i warsztatów terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą z wykorzystaniem plastyki, muzyki, dramy, stymulowania zmysłów, bajkoterapii itp.;
kierowanie placówką terapii naturalnych;
kształcenie osób wykonujących inne zawody medyczne i paramedyczne;
udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
prowadzenie prac badawczych w dziedzinie naturoterapii oraz publikowanie ich wyników.

 

 

 

CHIROPRAKTYK

Nazwa: Chiropraktyk
Kod: 323004
Synteza:

Udziela świadczeń prozdrowotnych w zakresie analizy, neuroaktywacji, mobilizacji, manipulacji i usprawniania aparatu ruchu oraz jego profilaktyki stosując dłonie (terapię manualną), które analizują i usprawniają biomechanikę aparatu ruchu polegającą na korygowaniu ułożenia kręgów i stawów międzykręgowych przy zastosowaniu specjalistycznego oprzyrządowania oraz zdjęć rentgenowskich.

Zadania zawodowe:

nawiązywanie kontaktu z chorym w celu określenia dysfunkcji aparatu ruchu: stopnia nierównowagi w systemie kostno-stawowym (m.in. bólów kręgosłupa, głowy, barków, drętwienia rąk, skrzywienia kręgosłupa dzieci i młodzieży, skrócenia kończyn dolnych spowodowanych asymetrią miednicy, zespołów bólowych w przebiegu stwardnienia rozsianego, choroby Parkinsona i mózgowego porażenia mięśni oraz po urazach komunikacyjnych i sportowych);
pozyskiwanie informacji od chorego i współpraca z lekarzami (ortopedami, neurologami oraz specjalistami fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej itp.;
określenie dysharmonii w biomechanice aparatu ruchu chorego;
przeprowadzanie testów klinicznych do badania kości, stawów i mięśni;
interpretacja w/w testów klinicznych;
analiza zdjęć rentgenowskich;
przygotowanie pacjenta do zabiegu na specjalnym stole manipulacyjnym;
ułożenie pacjenta w odpowiednich pozycjach w celu wykonania precyzyjnego o bezbolesnego pchnięcia odblokowującego zablokowany segment kręgosłupa lub stawu;
usprawnianie aparatu ruchu z wykorzystaniem różnych procedur chiropraktycznych: manipulacji stawów kręgosłupa, korygowaniu ułożenia kręgów i stawów międzykręgowych oraz innych technik ukierunkowanych na tkanki miękkie, masaż, kinezyterapię i fizykoterapię w celu zmniejszenia ucisku na nerwy i rdzeń kręgowy;
prowadzenie dokumentacji zabiegów chiropraktycznych i wydawanie orzeczeń dotyczących niesprawności aparatu ruchowego;
przeprowadzanie konsultacji chiropraktycznych dla lekarzy medycyny oraz innych specjalistów medycyny niekonwencjonalnych;
przygotowanie orzeczeń dla celów orzekania inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
prowadzenie działalności profilaktycznej;
doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności.

Dodatkowe zadania zawodowe:

kierowanie placówką chiropraktyczną;
kształcenie osób wykonujących inne zawody medyczne i paramedyczne, jeśli istnieje taka potrzeba;
udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
prowadzenie prac badawczych w dziedzinie nauk chiropraktycznych oraz publikowanie ich wyników.

 

 

 

BIOMASAŻYSTA

Nazwa: Biomasażysta
Kod: 323003
Synteza:

Biomasażysta wykonuje zabiegi masażu energetycznego w celu relaksacyjnym, profilaktycznym i poprawy ogólnego stanu zdrowia pacjenta.
Zawód biomasażysty ma charakter usługowy. Biomasażysta wykorzystuje naturalne metody terapii. Sferą działania biomasażysty jest ciało człowieka zarówno od strony fizycznej jak i energetycznej. Biomasażysta, bazując na wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii oraz medycyny wschodniej, ustala zaburzenia w funkcjonowaniu psychofizycznym człowieka. Przed przystąpieniem do zabiegu przygotowuje swoje miejsce pracy oraz dobiera odpowiedni rodzaj terapii i narzędzi. Wykonuje biomasaż normalizując krążenie energii i procesy fizjologiczne w organizmie człowieka, co wpływa na likwidowanie objawów stresu i przemęczenia, relaksuje przywracając wewnętrzny spokój i regenerując siły. Biomasażysta informuje pacjenta o możliwości wystąpienia po zabiegu objawów przesilenia poprzedzających powrót do równowagi oraz udziela informacji, jak w takiej sytuacji postępować. Wśród swoich pacjentów propaguje zdrowy tryb życia (ćwiczenia fizyczne, oddechowe, zasady odpowiedniego odżywiania i relaksacji) dla poprawy stanu zdrowia i wzmocnienia sił witalnych.
Zadania zawodowe:

• prowadzenie wywiadu dotyczącego stanu zdrowia i informowanie pacjenta o wskazaniach i przeciwwskazaniach do zabiegu;
• rozpoznawanie zaburzeń fizycznych i energetycznych;
• dobieranie technik terapeutycznych;
• korygowanie zaburzeń fizycznych i energetycznych;
• przywracanie prawidłowego funkcjonowania organizmu;
• organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP, sanitarno-epidemiologicznymi, ochrony ppoż., ochrony środowiska, ergonomii.
Do wykonywania zawodu biomasażysty preferowane jest wykształcenie policealne o kierunku biomasażysta, bądź wykształcenie średnie o dowolnym kierunku i ukończony kurs biomasażu prowadzony przez placówki kształcenia ustawicznego. Biomasażysta powinien również doskonalić kompetencje z zakresu medycyny: anatomii, fizjologii, patologii i psychologii człowieka.

 

 

 

BIOENERGOTERAPEUTA

Nazwa: Bioenergoterapeuta
Kod: 323002
Synteza:

Bioenergoterapeuta ocenia stan energetyczny organizmu człowieka oraz eliminuje jego zaburzenia.
Bioenergoterapeuta jest zawodem o charakterze usługowym. Sferą działania bioenergoterapeuty jest biopole pacjenta. Bioenergoterapeuta diagnozując biopole, przeprowadza wywiad z pacjentem, w trakcie którego ustala historię choroby, jak również uzyskuje informacje dotyczące warunków socjalnych i relacji rodzinnych oraz określa zaburzenia energetyczne. Przed przystąpieniem do zabiegu wykonuje techniki zabezpieczające własne biopole i miejsce pracy. Wykonując zabieg energetyczny monitoruje stan pacjenta. Po jego zakończeniu dokonuje zamknięcia i zabezpieczenia biopola chorego i udziela zaleceń odnośnie zdrowego stylu życia. Bioenergoterapeuta informuje pacjenta o możliwości wystąpienia skutków ubocznych zabiegu w postaci przesilenia, poprzedzającego powrót do zdrowia i udziela informacji, jak powinien postępować. Po rozpoznaniu zmian biopola bioenergoterapeuta usuwa zastane blokady, stymuluje energię organizmu, przywraca jej swobodny przepływ. Harmonizuje organizm, wzmacnia jego system immunologiczny, pobudza procesy regeneracyjne.
Zadania zawodowe:

• przeprowadzanie wywiadu dotyczącego stanu zdrowia i informowanie pacjenta o wskazaniach i przeciwwskazaniach do zabiegu;
• rozpoznawanie zmian biopola i zakłóceń energetycznych;
• dobieranie technik terapeutycznych;
• oczyszczanie energetyczne;
• korygowanie biopola, doenergetyzowanie, stymulacja organizmu;
• harmonizowanie stref energetycznych i organów, wyrównywanie potencjałów, polaryzacja;
• harmonizowanie czakr i zabezpieczanie biopola;
• informowanie pacjenta o zaleceniach i wskazaniach do dalszej terapii;
• organizowanie stanowiska zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii oraz etyki zawodowej.

 

 

 

REFLEKSOLOG
Nazwa: Refleksolog
Kod: 323011
Synteza:
Wykonuje zabiegi terapeutyczne polegające na oddziaływaniu kciukiem i palcami na refleksy (punkty) znajdujące się na stopach, rękach i dłoniach oraz twarzy i głowie, odpowiadające poszczególnym gruczołom, organom i częściom ciała, w celu aktywizacji sił obronnych organizmu i poprawy jego funkcjonowania.
Zadania zawodowe:
- przeprowadzanie rozmowy z klientem (pacjentem) w celu uzyskania informacji na temat jego samopoczucia i dręczących go dolegliwości oraz wyjaśnianie klientowi istoty i celu zabiegów;
- wykonywanie zabiegów refleksologii stóp techniką „chodzenia” w odpowiedni sposób kciukiem i palcami po całej powierzchni stopy, mających na celu wyciszenie organów i układów nadaktywnych oraz pobudzenie organów i układów „uśpionych”, a przez to doprowadzenie organizmu do równowagi wewnętrznej (homeostazy), usprawnienie cyrkulacji krwi i limfy, likwidację bólu, usunięcie toksyn blokujących kanały energetyczne itp.;
- rozpoznawanie przypuszczalnych dysfunkcji organizmu klienta na podstawie wyglądu jego stóp i bolesnych odczuć w trakcie zabiegu; informowanie klienta o swoich spostrzeżeniach i sugerowanie mu odbycia wizyty u lekarza oraz ustalanie z klientem pożądanej częstotliwości zabiegów;
- wykonywanie w podobny sposób zabiegów refleksologii na rękach i dłoniach;
- wykonywanie zabiegów refleksologii twarzy i głowy techniką uciskania palcami znajdujących się tam refleksów w celu uzyskania efektów podanych wyżej, a szczególnie w celu wyciszenia systemu nerwowego;
- zalecanie i omawianie z klientem działań zapobiegawczych i usprawniających samopoczucie do wykonywania ich we własnym zakresie;
- prowadzenie dokładnych kartotek klientów z opisem ich przypadków w celu monitorowania efektów prowadzonych zabiegów i ew. wykorzystania zdobytych doświadczeń w pracy terapeutycznej z innymi klientami.
Dodatkowe zadania zawodowe:
- szkolenie praktyczne kandydatów na refreksologów.

 

RADIESTETA
Nazwa: Radiesteta
Kod: 516901

Synteza: Wyznacza w terenie przebieg żył wodnych, określa ich głębokość, wydajność i jakość wody; ustala najkorzystniejsze w terenie miejsca pod budowę studni lub odwierty geologiczne; wykrywa strefy zadrażnień geopatycznych; bada pod kątem radiestezyjnym pomieszczenia, określa miejsca korzystne i negatywne dla dłuższego przebywania w nich ludzi, szczególnie miejsca pracy i wypoczynku.

Zadania zawodowe: rozpoznawanie i określanie promieniowania pochodzącego od cieków wodnych oraz struktur geologicznych, jego wpływu na organizm człowieka, zwierząt oraz roślin , a także na obiekty budowlane;
rozpoznawanie oraz określanie promieniowania siatki geopatycznej;
określanie szkodliwego wpływu promieniowania od urządzeń technicznych wykrywanych metodami radiestezyjnymi;
wskazywanie miejsc korzystnych dla lokalizacji obiektów budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem ich przeznaczenia;
wskazywanie (lokalizacja) miejsc korzystnych do poboru wody - budowy studni, źródeł wody pitnej, miejsc budowy zbiorników wodnych itp.;
wskazywanie miejsc przecieków zbiorników wodnych itp.;
wskazywanie w pomieszczeniach miejsc szczególnie korzystnych dla dłuższego przebywania ludzi, miejsc pracy, wypoczynku i snu;
wskazywanie w pomieszczeniach miejsc szczególnie niekorzystnych dla samopoczucia i zdrowia człowieka;
określanie najkorzystniejszych metod neutralizacji szkodliwych promieniowań;
stosowanie odpromienników, neutralizatorów itp.; dokładne informowanie o ich właściwościach, zakresie stosowania i okresie prawidłowego działania;
poradnictwo w zakresie kształtowania klimatu mieszkań, radiestezyjnego doboru sprzętów, wyposażenia, roślin;
prowadzenie ewidencji zleceń oraz dokumentacji wykonywanych prac;
stosowanie ogólnych oraz szczególnych zasad bhp w pracach radiestezyjnych.

Dodatkowe zadania zawodowe: wytwarzanie sprzętu radiestezyjnego: różdżek, wahadeł, odpromienników itp.;
prowadzenie badań teleradiestezyjnych w zakresie poszukiwania wody, przedmiotów, osób;
prowadzenie działalności w zakresie fitotroniki - określanie harmonii roślin względem siebie oraz względem człowieka;
zalecanie biomasażu i zabiegów bioenergoterapeutycznych;
prowadzenie działalności dydaktycznej, w przypadku posiadania odpowiedniego przygotowania pedagogicznego.