Bioenergoterapia


W Polsce zawód Bioeneroterapeuty jest zawodem rzemieślniczym, kształcenie prowadzone jest wg schematu "uczeń-czeladnik-mistrz"Szczegółowe wymogi dot. zawodu określone są w Zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz.U.nr 82,poz.537 z dn.27.04.2010r.)

Charakterystyka zawodu:

nr rej.zawodu 323002

 

1.Bioeneroterapeuta rozpoznaje zaburzenia bioenergetyczne organizmu, eliminuje je przywracając swobode przepływów bioenergii między poszczególnymi jej poziomami i warstwami aury (polami bioplazmy), centrami energetycznymi (czakrami) oraz organami lub ich grupami w celu zharmonizowania zoptymalizowanych ilościowych i jakościowych stanów bioenergii i jej wymiany z otoczeniem.

 

2. Do zadań tej specjalności należy:

-ustalanie obszarów zakłóconych wykorzystując dla ich określenia wyćwiczone możliwości własnego organizmu, metody i środki radiestezyjne, irydologiczne itp

-informowanie zainteresowanego o zaburzonych strefach, zalecenie konsultacji lekarskich

-oczyszczanie energetyczne zaburzonych stref organizmu

-oczyszczanie i udrażnianie meridianów (kanałów energii)

-zasilanie stref bioenergetycznych niedoborów

-oczyszczanie i energetyzowanie czakr

-harmonizowanie i wzmacnianie aury

-uszczelnianie i wzmacnianie osłony energetycznej organizmu

-formułowanie zaleceń, informowanie o spodziewanych skutkach, uprzedzanie o przeciwskazaniach

-stosowanie ogólnych i szczególnych zasad i zalecen higieny oraz bezpieczeństwa z bioenergiami

 

3. Może również:

-wzbogacać podstawową metodykę eliminowania dolegliwości o naturalne sposoby praktykowane w świecie

-rozwijać umiejętności oddziaływania na wyższych poziomach energetycznych jak np. uzdrawiania na odległość itp.

-wzbogacać zabiegi wachlarz stosowanych metod weryfikacji stwierdzonych zaburzeń enetgetycznych organizmu

-wzbogacać zabiegi bioenergoterapeutyczne ćwiczeniami relaksacyjno-medytacyjnymi itp

-korzystac z dorobku współczesnej nauki i techniki do uwspółcześniania terminologii ,metodyki zabiegów

-uzupełniająco stosować metodologię i techniki niekonwencjonalne min. z zakresu  innych gałęzi psychotroniki

-prowadzić działalność dydaktyczną