Chiropraktyka (Kręgarstwo)


Chiropraktyka – dziedzina medycyny niekonwencjonalnej, utożsamiana z kręgarstwem. Rodzaj terapii manualnej opartej na diagnozie, leczeniu oraz zapobieganiu mechanicznym zaburzeniom i dysfunkcjom układu ruchu. W szczególności skupiona na kręgosłupie i miednicy, gdyż schorzenia układu ruchu mogą wpływać na ogólne zdrowie organizmu poprzez system nerwowy.

chiropraktyka - kręgarstwo - KRĘGARZ
chiropraktycy Magdalena Boroń i Mariusz Dąbrowski z dr n. med. Henryk Dyczek
chiropraktycy Magdalena Boroń i Mariusz Dąbrowski z dr n. med. Henryk Dyczek

Dypl. Chiropraktyk (Kręgarz) Magdalena Boroń

Dypl. Chiropraktyk (Kręgarz) Mariusz Dąbrowski 

(Absolwenci Akademi Chiropraktyki dr n. med. Henryka Dyczka, z/s w Toruniu) oferują zabiegi z zakresu chiropraktyki i terapii manualnej metodą McTImoney Corley, Ackermanna, SOT (USA), ROLFING, MTG (Masaż Tkanek Głębokich)


SKUTECZNE W TERAPII:

 

- wad postawy

- bólu kręgosłupa
- rwy kulszowej i barkowej
- kręgozmyków
- dyskopatii

- skoliozy
- dyslokacji krążków międzykręgowych
- przepukliny

- zapalenia mięśni i stawów

- bóle głowy

- wady postawy

- przykurcze mięśniowe

 

 

 

Metody używane w pracy chiropraktyka

 

1. Mobilizacja struktur stawowych: Jest to najbardziej charakterystyczny aspekt pracy opieki chiropraktycznej (często rozumiane przez społeczeństwo jako "nastawianie kręgosłupa").  Jej celem jest normalizacja nienaturalnych zaburzeń układu ruchowego, aby uwolnić powstałe w związku z tym stany napięcia układu ruchowego oraz wyeliminować zaburzenia pochodzenia naczyniowego i nerwowego. Główną metodą pracy chiropraktycznej nauczanej w Akademii Chiropraktyki jest metoda McTimoney- Corley'a, ze względu na jej holistyczność*, efektywność, bezpieczeństwo i miękkość.

 

2. Praca  z tkanką mieśniowo powięziową - wykorzystywana jest tutaj wiedza i umiejętności z zakresu Rolfingu, Masażu Tkanek Głebokich oraz Masażu Klasycznego 

 

3. Konsultacja dietetyczna: Optymalna dieta jest podstawą prawidłowej pracy układu ruchowego i nerwowego.

 

4. Naturoterapia: jest często wprowadzana do opieki chiropraktycznej w celu zwiększenia efektu terapeutycznego.

 

5. Zalecenia dotyczące zachowań: są niezbędnym elementem opieki chiropraktycznej. Postawa naszego ciała, sposób w jaki siedzimy, chodzimy, ćwiczymy nasze ciało, podchodzimy do problemów codziennego życia ma bezpośredni wpływ na stan naszego organizmu.

 

 

stowarzyszenie chiropraktycy polscy
stowarzyszenie chiropraktycy polscy

Co to jest chiropraktyka?

Rodzaj terapii manualnej opartej na dogłębnej analizie mechaniki układu ruchu i zaburzeń w nim powstających. Dzięki swej unikalnej technice, w sposób możliwie delikatny, a jednak bardzo efektywny potrafi zrównoważyć układ ruchu i zniwelować takie objawy jak bóle głowy i stawów obwodowych, bóle kręgosłupa, nerwobóle oraz wiele innych schorzeń będących wtórnie związanych z czynnościowymi zaburzeniami w narządzie ruchu. Chiropraktyka jest wykładana w wielu szkołach na świecie, istnieje zatem wiele jej odmian - od mechanistycznych opartych na bezpośrednim usprawnianiu stawów kręgosłupa i kończyn oraz przywracaniu równowagi mięśniowej, czy też odtwarzaniu prawidłowych napięć nerwów czaszkowych i obwodowych, aż do technik odruchowo oddziaływujących na aparat ruchu i cały organizm w celu pobudzenia jego wrodzonej możliwości do samoregulacji.

 

Kim są chiropraktycy?

Stowarzyszenie skupiające terapeutów posługujących się jedną z najbardziej rozpowszechnionych na świecie metod terapii manualnej - chiropraktyką. Powstało wiosną 2002 roku z inicjatywy Henryka Dyczek, absolwenta Oxford College of Chiropractic, oraz Oxford Brooks University. Stowarzyszenie skupia absolwentów działającej w Polsce od 1999 roku Akademii Chiropraktyki,

 

Stowarzyszenie ma na celu:

- Oświatę zdrowotną w zakresie profilaktyki chorób narządu ruchu pochodzenia cywilizacyjnego,
- Podnoszenie kwalifikacji terapeutów manualnych i wypracowanie standardów terapeutycznych poprzez organizowanie szkoleń (zaproszenia wykwalifikowanych terapeutów z całego świata), konferencji, warsztatów, itp., oraz stworzenie Kodeksu Etyki Zawodowej i Kodeksu Pracy Chiropraktyka.
- Upowszechnianie wiedzy z zakresu diagnostyki zaburzeń czynnościowych w narządzie ruchu i ich leczenia metodami pozafarmakologicznymi w polskim środowisku medycznym,
- Badania nad skutecznością poszczególnych technik i szkół terapii manualnej w zastosowaniu do konkretnych jednostek chorobowych w celu zakwalifikowania chiropraktyki do grupy pełnoprawnych metod leczniczych stosowanych w wybranych przypadkach,

- Stałą współpracę ze środowiskiem medycyny konwencjonalnej w celu wypracowania wspólnego modelu najefektywniejszej opieki nad dziećmi z wadami postawy od okresu niemowlęcego do zakończenia wzrostu,

- Współpraca z klubami sportowymi w zakresie opieki chiropraktycznej nad zawodnikami,
- Opracowanie prawnego statusu zawodu chiropraktyka w Polsce.